Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Clariant gives designers and brand managers vital insight with new color palettes

Color is a powerful communications tool with the ability to convey emotions and stories. It has deep connections with cultural, political, religious and social influences, as we all respond to color psychologically and intuitively. In a world filled with conflicts and pressures, the impact of color, whether conscious or subliminal, can bring value to our lives by positively influencing our moods. It can take us from sad to happy, tired to alert, anxious to calm. 
Διαβάστε περισσότερα: http://gpmagazinenews.blogspot.com/p/blog-page_9809.html


www.gpmagazine.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου